My Cart:

0 item(s) - 0,00 €
You have no items in your shopping cart.

0

Welcome to EuChemicals!

Diphenidine

Availability: Slut i lager

Detaljer

I vårt lager av kemiskt ren diphenidine som nyligen varit ett populärt mål för skarpt sinnade forskare i en strävan att förstå dess kemiska egenskaper. Även om det kemiskt inte är en av arycyclohexylamines så har denna forskningskemikalie rapporterats uppvisa många liknande drag som Methoxetamine och N-etyl-ketamin. Ämnen från denna grupp har visat sig agera som NMDA-receptor-blockerare och gett upphov till liknande, vilket också är vad labbforskningen tyder på att diphenidine effekterna skulle se ut. För att möta den stora efterfrågan från hela världen, erbjuder vår webbutik möjligheten att köpa diphenidine från en certifierad källa, med en fullständig garanti för renhet.

Det bör hållas i minnet att diphenidine just anlänt marknaden så extrem försiktighet rekommenderas vid hantering av detta ämne. Det kan hittas under sitt systematiska namn 1-(1,2-Dyphenylethyl)piperidin och är en piperidinanalog av lefetamin. Dess molekylviktär 301,85356 g/mol och dess molekylformel sammanfattas som C19H24CIN. Även om lite är känt om den faktiska diphenidine farmakologin, verkar dess kemiska struktur stödja dess eventuella roll som en dopaminåterupptagagent. Ämnet finns i vårt lager i pulverform, som är lämplig för lagring och hantering.

Som ett juridiskt substitut för populära forskningskemikalie såsom Methoxetamine (MXE), har diphenidine snabbt blivit ett känt namn i världen bland forskningskemikalier. Forskare från hela världen kan köpa diphenidinepulver från oss, med strikta bestämmelser om att den enbart får användas för att genomföra in vitro-experiment. Ämnet är inte lämpligt som livsmedel och måste behandlas som känsligt vetenskapligt material.

Chemical Data

Fullt kemiskt namn: Diphenidine
Systematiskt IUPAC Namn: 1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine
CAS Nummer: 28383-15-5
ChemSpider Nummer: 179031
Molekylformen: C19H24ClN
Molekylmassa: 301.85356 g/mol